top of page
DSC00806.jpg

Warsztaty

WARSZTATY - ARTETERAPIA:
Arteterapia to przestrzeń do działania, doświadczania oraz poznawania świata.
Głównym celem warsztatów jest rozwój osobisty, działania arteterapeutyczne oparte są na
całościowym oddziaływaniu na jednostkę. Założeniem warsztatów jest rozwijanie i udoskonalanie umiejętności emocjonalno – społecznych dorosłych osób z NI. Działania mają na celu dostarczeniu uczestnikom narzędzie do samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym. Podczas pracy będziemy wykorzystywali różnorodne środki wyrazu artystycznego. Działania będą naprzemienne i interdyscyplinarne. Założeniem jest praca niedyrektywna, czyli skoncentrowanie się na podmiotowości i indywidualności uczestników. Oprócz warsztatów grupowych, każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań/konsultacji i przepracowaniu swoich trudności, które pojawiają się podczas pracy grupowej i funkcjonowania codziennego.

Nasze warsztaty trwają 9 lub 12 dni.

Informacje o zapisach i szczegółach znajdziecie na stronie: sztukaniepowtarzalna.com

Rodzaje warsztatów

- Warsztaty dla dorosłych z niepełnosprawnością Intelektualną

- Warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

- Warsztaty dla rodziców

- Szkolenia dla specjalistów

- Warsztaty z rozwoju osobistego

- Warsztaty artystyczne.

bottom of page