top of page
DSC06702.jpg

Fundacja
Arterytorium

podejmuje szeroką działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Zakres działalności fundacji

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, terapeutycznej oraz edukacyjnej.

Tworzenie i koordynowanie projektów artystycznych oraz terapeutycznych skierowanych do podopiecznych Fundacji.

Integrację podopiecznych Fundacji m.in. poprzez tworzenie grup twórczych, artystycznych oraz wspierających.

Rozpowszechnianie oraz propagowanie działalności twórczej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Organizowanie i wspieranie inicjatyw i programów edukacyjnych, współpracę z artetarapeutami, artystami, animatorami kultury, psychologami, pedagogami, terapeutami i innymi osobami, których kompetencje pozwalają na realizację celów statutowych Fundacji.

Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie celów statutowych Fundacji.

Prowadzenie i promowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

 

 

KRS: 0000985690

NIP: 5632449665

Zobacz nas
w sieci

  • Facebook
baner-fundacja.jpg
bottom of page